Patruljekassen

Om patruljekassen

Patruljekassen er en samling af forskellige "værktøj" til spejderne, der kan hjælpe dem i deres spejderarbejde. Patruljekassen bliver opdateret løbende, så der kommer flere ting og flere informationer, som tiden går.

Pakkeliste

Her følger en pakkeliste som er tilpasset til forskellige ture, vejr, årstid osv. og som derved kan bruges i de fleste sammenhæng. Bemærk at pakkelisten kun er et forslag, og sagtens kan ændres så den passer bedst muligt den pågældende tur.

Pakkelisteforslag.pdf

Knob

Knob og stik bruges hele tiden i spejderarbejdet, så i denne sektion vil der komme et par vejledninger til nogle af de knob og stik man kan komme ud for, så man kan øve sig på at binde dem korrekt.

Pynteknob

Splejsninger & taklinger

Førstehjælp

Det er vigtigt at kunne førstehjælp. Når en ulykke sker, bør man altid være beredt, så man hjælpe sig selv og andre nødstedte i situationerne. Især som spejdere skal vi være gode til førstehjælp, både så vi kan hjælpe vores medmennesker og os selv når uheldet er ude på fx lejre, weekender eller derhjemme. Herunder er der forskellige sektioner, som forklarer lidt teori i førstehjælp.

HUSK! Det er altid godt at genlæse teorien og lave øvelser! Så glemmer man det ikke når uheldet er ude!

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Stands ulykken


Livreddende førstehjælp


Alarmering

De 3 H'er

Når du alarmerer skal du forklare ulykken i følgende rækkefølge:


Almindelig førstehjælp

Her udføres alt den førstehjælp som ikke er livreddende. Her kan du kontrollere forstuvninger, mindre blødninger osv. mens du venter på at hjælpen kommer.

Psykisk førstehjælp

Ulykker kan være traumatiserende oplevelser og de tilskadekomne kan være konfuse eller ulykkelige i øjeblikket. Psykisk førstehjælp skaber ro og hjælper de tilskadekomne med at komme igennem ulykken. Her er nogle do's and don't's til psykisk førstehjælp:

Do


Don't's (Undlad at:)

Forbrændinger

Forbrændinger opstår ved at huden varmes unaturligt højt op, fx ved skoldninger, ved at røre noget meget varmt eller hvis der går ild i huden. Der findes tre grader:

1. grad

Det skadede sted bliver rødt og gør meget ondt. Forbrændingen er ufarlig, men kan give smerte og let hudafskalning efter et par dage.


2. grad

Medfører stærke smerter og efter en halv til en time dannes der brandvabler på det forbrændte område. Vablerne er normalt fyldt med klar væske, men ved dybere skader kan der være blod i vablerne. 2. grads forbrændingen kan hele helt uden mén, men det er vigtigt at man undgår infektion af det forbrændte område.


3. grad

Huden forkulles, men giver ingen smerter, da nerverne er brændt væk. Dog kan der være smerter i randområdet, hvor der ofte er 1. og 2. grads forbrændinger.


Behandling

Læg den tilskadekomne ned og sluk eller kvæl ilden med vand, tæppe, beklædning e.l. Sluk fra hovedet og nedefter for at undgå forbrænding af luftveje.

Nedkøl med tempereret vand indtil smerten er væk. En våd klud e.l. kan lægges på og vendes hyppigt, hvis rindende vand ikke er tilgængeligt. Giv den tilskadekomne noget at drikke.

Søg læge ved 2. og 3. grads forbrænding eller 1. grad i ansigtet.

Shock

BØH!

Du har nu oplevet et chok. Her vil vi dog behandle SHOCK, som er en helt anden boldgade.


Shock skyldes lavere blodtilførsel til hjernen, fx pga. blod- eller væsketab, udvidelse af blodkarrene, nedsat hjertefunktion eller psykisk utilpashed.

Symptomer: Personen bliver bleg i huden og får blålige læber. Virker omtåget og er i fare for at besvime

Behandling

Alarmér ved besvimelse!

Forstuvninger (RICE)

Ved forstuvninger og andre slag anvendes RICE princippet. Det er engelsk og den danske version ville nok være RITH. Jo hurtigere RICE behandlingen påbegyndes, jo bedre virkning har den.

Rest (Ro)

Ro - Stop fysisk aktivitet omgående for ikke at forværre skadens omfang. Få den tilskadekomne i ro.

Ice (Is)

Anlæg ispose på det skadede område. Kulde har en dæmpende effekt på blodcirkulationen og derved på blodudsivning og hævelse i vævet. Kulde er også smertelindrende. Isposen må højst ligge på i op til 20 minutter i timen, 1-4 gange efter behov/smerte. OBS! Isposen skal pakkes ind, den må ikke røre huden direkte.

Compression (Tryk)

Tryk direkte på det skadede område for at standse blødningen. Anlæg 4-6 rundture elastikbind stramt omkring det skadede område (fiskebenforbinding). Det skal dog være slapt nok til at man kan få en finger under forbindingen. Pro tip: Bind isposen fast med den resterende del af bindet ovenpå de 4-6 rundture.

Elevation (Hæv)

Løft det skadede område over hjerteniveau. Så nedsættes trykket i blodkarrene så blodet ikke siver så hurtigt ud i vævet fra det ødelagtekar.

Småskader

Rifter og hudafskrabninger


Buler og blå mærker

Koder

I spejderarbejdet kommer vi ofte ud for at arbejde med forskellige koder. Her vil komme forslag til forskellige koder, samt diverse værktøj til at knække dem.

Morsekode

A-K

SPEJD-koden

Binær

Semafor

Frimurer

Pionering

I denne sektion vil der komme forskellige planer til pioneringsarbejde.

Orientering

Som spejder bliver man god til at finde rundt i naturen og orientere sig. Til dette benytter vi os ofte af kort og kompas.

Lav dit eget kort med Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings gode kort-hjemmeside: https://sdfekort.dk/spatialmap

Vi anbefaler "DTK/Kort25 klassisk" som baggrundskort og et UTM Net. Vælg et område og udskriv kortet til PDF.

Lederne anbefaler: Grej

Her følger en række grej og mærker, som spejderlederne anbefaler til spejderweekenden, spejderløbet, sommerlejren, hejken m.m.

Grej omfatter både påklædning, fodtøj, rygsække og andre genstande der er gode at have som spejder, f.eks. en god drikkedunk, dolk, madsæt o.l.

Rygsække

Vandresko og støvler

Madgrejer, uniformsgenstande o.l.

Påklædning