Kontingent

Hvad koster det at være spejder?

Kontingentet afhænger af din enhed og kan variere pga. antal møder og aktivitetsniveau. Eksempelvis har Familiespejdere færre møder i løbet af et halvår og derfor er deres kontingentsats lavere.

Kontingentsatser pt.

I løbet af året afholder vi desuden forskellige lejre og weekender. Deres pris afhænger af aktiviteterne og madindkøb. 

Hvad går pengene til?

Kontingentet går til indkøb af spejdermærker og materialer til aktiviteter, udgifter til spejderhytten, til at holde priser på lejre og weekender nede, samt medlemsgebyr til korpset.

Vi ønsker at holde kontingentet lavt, for at give alle mulighed for at være spejdere uanset økonomisk baggrund.


Yderligere finansiering

Gruppen tjener bl.a. penge til udgifter gennem uddeling af Mørdrup Sogns Kirkeblade 3 gange årligt (alle spejdere fra junior og op deltager), salg af Skt. Georgs Gildernes Rundskuehæfter (alle aldre deltager) og diverse lokalt samarbejde.

Som spejder forventer vi, at du deltager aktivt i ovenstående. Det tager oftest ikke mange timer, giver ansvarsfølelse og er rigtig hyggeligt, især hvis man er flere om det.